Annons
X
Annons
X

Stödet för Natomedlemskap växer

För första gången sedan mätningarna startade för 19 år sedan är andelen svenskar som är för medlemskap i Nato lika stor som andelen som säger nej. Det visar en Sifoundersökning som SvD låtit göra. Statsvetaren Malena Britz utesluter inte en folkomröstning i frågan.

I oktober befann sig en utländsk ubåt i svenska vatten. En Sifo-mätning som är gjord efter rapporteringen kring ubåtsjakten och SvD:s avslöjande i mitten av november om att Försvarsmakten har säkra bevis på att det har skett en undervattenskränkning på svenskt territorium visar att stödet för ett medlemskap i försvarsalliansen Nato är rekordhögt. 40 procent svarade ja på frågan ”tycker du att Sverige skall ansluta sig till försvarsalliansen Nato?”, den högsta nivån sedan Sifo började ställa frågan för SvD:s räkning 1995. 42 procent svarade nej och 18 procent svarade att de inte visste. Därmed är det också första gången sedan mätningarna startade som andelen som är för ett Natomedlemskap är ungefär lika stor som andelen som är emot.

Malena Britz, statsvetare på Försvarshögskolan som forskar om nordiskt försvarssamarbete, tror att resultatet i mätningen kan bidra till att debatten intensifieras.

– Det är väldigt intressant att det är lika många för som emot för då vill båda sidor hämta hem massan i mitten som inte har en klar åsikt. Tidigare har så många varit emot ett medlemskap att det inte riktigt varit aktuellt, säger hon.

Annons
X

Det är klart att även ubåten påverkat det här.
Toivo Sjörén

Också Ulf Bjereld, S-märkt statsvetarprofessor som under många år har analyserat svenskarnas åsikt om Natomedlemskap, tror att det förändrade opinionsläget kommer att sätta frågan om Natomedlemskap högre upp på agendan. Han lyfter även fram att Alliansen valde att inte driva frågan när den hade regeringsmakten, men att framför allt M och FP troligen kommer att gå hårdare fram nu när de är i opposition.

I sin regeringsförklaring i början av oktober slog statsminister Stefan Löfven (S) fast att Sverige inte kommer att söka medlemskap i Nato. Att regeringen var så tydlig kan tvinga in den i en position där den tvingas försvara sig väldigt hårt när stödet för svenskt Natomedlemskap ökar i opinionen, tror Malena Britz. Hon utesluter inte att ett avgörande beslut om svenskt medlemskap kan bli aktuellt, till exempel om förespråkarna närmar sig 50 procent.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Frågan måste i så fall behandlas i ett val. Antingen genom en särskild folkomröstning eller att det blir en valfråga om fyra år, om frågan lever kvar så länge, säger Malena Britz.

  Ulf Bjereld säger att Natoopinionen under decennier stod ganska stilla, men att en förändring skett de senaste åren då åsikterna blivit rörligare. Han tror att en orsak till skiftningen är att det svenska försvaret de senaste 18 månaderna genomgått en förtroendekris, särskilt efter SvD:s intervju med överbefälhavare Sverker Göranson där denne sa att Sverige har kapacitet att försvara sig i en vecka. En annan påverkande faktor som Ulf Bjereld lyfter fram är Rysslands agerande i Östersjöområdet. Men opinionen för ett svenskt medlemskap har inte gått spikrakt uppåt. När Sifo åt SvD ställde samma fråga i mars i år, efter Rysslands militära intåg i Ukraina, hade motståndet mot medlemskap i försvarsalliansen ökat jämfört med tidigare. Hälften var mot och bara en av tre sa ja till svenskt medlemskap.

  – För de flesta är det svårt att bedöma om Natomedlemskap stärker eller försvagar vår säkerhet, säger Ulf Bjereld.

  Malena Britz tror att även om motståndet ökade i en mätning kommer det förändrade säkerhetspolitiska läget på sikt att bidra till att stödet för medlemskap ökar.

  – Det är möjligt att det tar ett tag innan den förändringen sjunker in. Så har det varit även för politiker, säger Malena Britz.

  Stödet för Natomedlemskap har ökat mest bland Alliansväljare, framför allt moderater och folkpartister. Bland Socialdemokrater ligger opinionen stilla sedan i mars.

  – Det har varit en debatt där inte minst Folkpartiet argumenterat för Natomedlemskap. Och det är klart att även ubåten påverkat det här, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

  Se resultatet i tidigare SvD/Sifo om Nato här.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X