Annons
X
Annons
X

Stödbesked från ECB blir svensk nagelbitare

Riksbanken brände nyligen av ytterligare krut i jakten på inflation. Kronan försvagades efter beskedet men har sedan dess åter stärkts. Nästa veckas besked från den Europeiska centralbanken (ECB) riskerar därför att blir en svensk nagelbitare.

Riksbankens minusränta
[object Object]
Riksbankschef Stefan Ingves meddelade den 11 februari att reporäntan sänks till minus 0,5 procent. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Den finns en graf som de sex högsta cheferna på Riksbanken troligen inte gillar alls – bilden av kronans utveckling under den senaste månaden.

För trots att direktionen nyligen slog till med en räntesänkning som var större än väntat ner till minus 0,5 procent är kronan ändå tillbaka på samma nivåer gentemot euron som rådde för en månad sedan.

Förklaringarna är flera. Det handlar bland annat om att den senaste inflationssiffran var oväntat starkt, liksom den svenska tillväxten.

Annons
X

Men en annan förklaring är att den svenska kronan länge har hållits konstlat svag, det finns alltså ett tryck i marknaden för att kronan bör stärkas. Vad som håller emot: Riksbanken.

Vid det senaste räntemötet fattades också ett annat beslut. Direktionen gav ett förnyat mandat till valutainterventioner. Interventioner, alltså att sälja svenska kronor för att på så sätt pressa ner kronkursen, är känslig materia.

Det är känsligt för att valutakurser är kommunicerande kärl. Om den svenska kronan ska försvagas måste en annan valuta stärkas. I krassa ekonomiska termer handlar det om att öka den inhemska konkurrenskraften - och därmed säkra svenska jobb på bekostnad av jobb i andra länder.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Tänk om Riksbanken agerar – bara för att se kronan stärkas strax igen?

  Det är också osäkert hur stora belopp och hur många gånger Riksbanken kommer att behöva intervenera för att nå sitt syfte. Erfarenheten från det senaste räntebeskedet, där kroneffekten blev ytterst kortvarig, borde få en och annan riksbankschef att fundera. Tänk om Riksbanken agerar – bara för att se kronan stärkas strax igen?

  Däremot skulle Mario Draghi troligen inte tacka nej till en svagare euro.

  Varför är allt detta viktigt nu? Jo, redan nästa vecka är förväntningarna stora att den Europeiska centralbanken ska komma med nya stödåtgärder. ECB vill troligen inte försvåra läget för många av de redan svaga europeiska bankerna. Däremot skulle Mario Draghi troligen inte tacka nej till en svagare euro.

  Lyckas Mario Draghi trolla fram en palett med åtgärder som försvagar euron är alltså risken stor att kronan stärks. Som Swedbanks chefsekonom Anna Bremen uttryckte det "går det definitivt inte att utesluta" att effekten skulle kunna bli att Riksbanken går från ord till handling.

  Kronan handlas nu kring 9,35 mot euron – när Riksbanken gjorde alla skarpa förberedelser för interventioner kring årskiftet var kursen runt 9,15 – 9,20. Bedömare spår att kronan bör stärkas mer än så för att Riksbanken ska agera, kanske till mellan 9,00 och 9,10.

  Ytterligare en fråga är om riksbankscheferna verkligen vill ta steget in på valutamarknaden. I protokollet från det senaste räntemötet sticker en formulering ut. Vice riksbankschef Per Jansson, som är känd för att formulera sig drastiskt, säger att han "förmodar att alla hoppas att det inte ska bli nödvändigt att vidta några ytterligare penningpolitiska lättnader" men att det är ett klokt angreppssätt att ha beredskapen att agera med genomförbara åtgärder.

  Det är ingen oäven gissning att det bits på en eller annan nagel på Brunkebergstorg just nu.

  Annons

  Riksbankschef Stefan Ingves meddelade den 11 februari att reporäntan sänks till minus 0,5 procent.

  Foto: Linus Sundahl-Djerf Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X