Annons
X
Annons
X

Stöd till kreativa ska öka exporten

inte längre landet lagom Svensk musik, litteratur och film, svensk- utvecklade dataspel och det omtalade svenska modeundret. Det finns gott om områden där kreativa svenskar nått internationella framgångar. Det vill regeringen gärna slå mynt av.

Genom en satsning på de kreativa näringarna i den så kallade främjandeverksamheten som bedrivs av ambassader och konsulat och genom utställningar, seminarier och industridelegationer hoppas handelsminister Ewa Björling (M) få upp det internationella intresset för sådant som svensk musik, design och marknadskommunikation.

– Medan kultur- och näringsdepartementet inrättat råd för kreativa näringar och gör satsningar på hemmaplan så såg vi ett behov av att lyfta det här internationellt.

Det första ledet i satsningen var den uppdatering av den så kallade främjarkalendern som presenterades tidigare i höst, där det blivit tydligare vilka områden som ska lyftas fram i ambassadernas och konsulatens främjarinsatser. I samband med att Musikexportpriset delas ut i februari är det musik och i mars är det mat.

Annons
X

Samtidigt som filmfestivalen i Cannes går av stapeln i maj ska det fokuseras på film och när de internationella modeveckorna börjar komma i gång framåt hösten ska strålkastarljuset hamna på svenskt mode. Och med en svensk mottagare av Nobelpriset i litteratur blir det naturligt att lyfta fram just den svenska litteraturen i november.

– Vi såg att de kreativa näringarna inte sjönk under krisen. Vi vet att vi är bra, att vi är riktigt bra. Vi har valt de här områdena för att där finns en stor outnyttjad exportpotential, säger Ewa Björling.

Idag bidrar de kreativa näringarna med ungefär 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Enligt Ewa Björling är det en högre andel än andra EU-länder och ett tecken på hur stor ekonomisk vikt de kreativa branscherna har för landet och hur framgångsrika vi är.

– Vi har två fulingar på axlarna. På den ena sitter jantelagen och på den andra sitter lagom. De tar vi bort, tycker jag. För vi är väldigt bra och då ska vi våga visa det också.

För att kunna genomföra satsningarna har man ökat budgetutrymmet för främjande med 25 miljoner kronor i år och ytterligare 50 miljoner kronor årligen fram till 2014. Det är pengar som är öronmärkta för insatser för just kreativa näringar och nya tillväxtmarknader.

För att underlätta insatserna har man låtit Svenska institutet ta fram verktyget Symbio Create, en gemensam plattform med idéer, verktyg och goda exempel där man enkelt kan hämta bilder, musik och annat.

Ett liknande upplägg har använts tidigare i de två systerprojekten Symbio City och Symbio Care som haft som mål att främja miljöteknik respektive det svenska vårdkonceptet. Enligt Ewa Björling har Symbio City varit en stor framgång, men det är för tidigt att uttala sig om Symbio Care eftersom det inte varit i gång särskilt länge.

Annika Rembe är generaldirektör för Svenska institutet som genomför många av de projekt tillsammans med ambassader och generalkonsulat som omfattas av främjandekalendern. Hon menar att de nu har bättre möjligheter att göra mer fokuserade satsningar.

– Andra länder arbetar väldigt mycket med de här frågorna. Då måste vi jobba lite smart för att ha en chans. Ju mer vi samlar våra resurser och ju fler goda exempel vi har att lyfta fram, desto bättre blir resultatet.

Men den här satsningen på de kreativa näringarna är också ett sätt att möta en svår utmaning som Sverige och många andra länder ställs inför, enligt Annika Rembe.

– Kännedomen om och intresset för Sverige minskar bland yngre, speciellt i delar av världen som inte har någon naturlig exponeringsyta mot det svenska. Och vi har kanske inte samma profiler som på 60- och 70-talet att luta oss mot.

– Där kan kreativa näringar spela stor roll för att öka intresset och för att bygga relationer.

Satsningen är ett led för att nå regeringens övergripande mål att den svenska exporten ska fördubblas fram till 2015.

– Jag är övertygad om att vi, om vi bara jobbar bra, kommer att nå vårt mål, även om det så klart är ett jättetufft ekonomiskt läge, säger Ewa Björling.

LÄS OCKSÅ
Här är listan på svenska kreativa exportframgångar

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X