”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att inte få sin rätt till skydd, utveck­ling och trygga uppväxtvillkor uppfyllda, skriver flera debattörer gemensamt.

Under strecket
Publicerad
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Annons

Under 2013 var fler än 32 600 barn i Sverige av socialtjänsten placerade utanför hemmet, i familjehem eller annat boende (Socialstyrelsen 2014). Av dessa var drygt 70 procent placerade utanför hemmet på grund av brister i hemsituationen.

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (tidigare benämning: utvecklings­störning, båda termerna används i denna text) utgör en okänd andel av dessa. Vi vet från svenska och internationella studier att ungefär hälften av barnen till mödrar med utvecklingsstörning omhändertas för samhällsvård. Det finns förstås också ­andra typer av funktionsproblem som medför svårig­heter i det dagliga livet, inklusive att klara föräldra­skap. Med detta inlägg vill vi fokusera på barn till mödrar med intellektuell funktions­nedsättning, då vi särskilt studerat situationen för dessa barn.

Annons
Annons
Annons