Annons

Stöd för återgång till arbetslivet

SJUKFÖRSÄKRING Under 2010 når 50000 människor den bortre gränsen för sjukpenning. Nu redogör bland andra socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för regeringens åtgärdspaket som ska underlätta för långtidssjukskrivna att återvända till arbetsmarknaden.

Under strecket
Publicerad

Regeringens utmaning har allt sedan vi tillträdde varit att bryta utanförskapet för grupper med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Vi har konsekvent arbetat för att steget in på arbetsmarknaden ska vara lättare.

I spåren av den ekonomiska krisen måste vi samtidigt arbeta för att de som nu blir arbetslösa får möjlighet att ställa om och rustas för nya jobb.

Annons
Annons
Annons