X
Annons
X

”Bomarknadens svaga bör få stöd, Kaplan”

Det kommande politiska året förväntar vi oss att bostadsminister Mehmet Kaplan tillsammans med regeringen tar ställning för de människor som står utanför eller är svaga på bostadsmarknaden, skriver representanter för ett antal nätverk engagerade inom bostadspolitik.

Läs mer om Turbulensen i MP
Regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan behöver välja en väg som inkluderar alla människor, fattig som rik, skriver författarna.
Regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan behöver välja en väg som inkluderar alla människor, fattig som rik, skriver författarna. Foto: Yvonne Åsell

Med facit i hand kan vi konstatera att det skifte som genomfördes i början av 90-talet, där staten överlät bostadsbyggandet till marknaden och kommunerna, inte fallit väl ut. Byggandet har de senaste 25 åren legat historiskt lågt, trots stor bostadsbrist. Det drabbar hela samhället, tillväxten och slår hårt mot grupper som unga vuxna, nyanlända, låginkomsttagare, studenter och äldre.

Regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan behöver välja en väg som inkluderar alla människor, fattig som rik, skriver författarna.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X