Stockholsungdomar dricker mindre sprit

Stockholms ungdomar super, röker och knarkar påtagligt mindre än för två år sedan. Konsumtionen har ökat sedan 1980-talet, men nu bryts alltså trenden. Väldigt glädjande, tycker socialborgarrådet Margareta Olofsson och hänvisar till stadens drogförebyggande arbete.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den uppskattade årskonsumtionen bland 16- och 18-åringar, omräknad i ren alkohol, har sedan 2002 minskat från 4,6 liter till 3,5 liter. För två år sedan rökte 32 procent dagligen eller ibland, mot 25 procent nu. Samma trend gäller narkotika: 20 procent hade någon gång knarkat år 2002, bara 16 procent nu.
Men utvecklingen i Stockholm är inte unik. I de riksomfattande undersökningar som görs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har man sedan 2002 sett mindre narkotika och alkoholkonsumtion bland ungdomar.

- Det är svårt att koppla en minskning av konsumtionen till direkta insatser, säger Björn Hibell, direktör på CAN. Det handlar också om trender som kan förstärkas av förebyggande arbete, men kanske inte direkt sättas igång av det.
Drogvaneundersökningen i Stockholm är en enkät som ställs vartannat år till samtliga elever i nian och andra året på gymnasiet. Vissa friskolor deltar inte, med skäl som tidsbrist. Efter bortfall är det cirka 9 000 ungdomar som svarar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons