Annons

Stockholmsluften försämrades ifjol

Förra året överskreds gränsen för farliga partiklar vid fyra av fem uppmätta Stockholmsgator. En analys visar att dammbindning, som staden satsar på för att minska halterna, har liten effekt jämfört med andra åtgärder. Det krävs en kombination av olika insatser för att nå miljömålen, enligt Trafikverket.

Under strecket
Publicerad

Hornsgatan är en av Stockholms mest trafikerade gator.

Foto: INGVAR KARMHED

Hornsgatan är en av Stockholms mest trafikerade gator.

Foto: INGVAR KARMHED
Hornsgatan är en av Stockholms mest trafikerade gator.
Hornsgatan är en av Stockholms mest trafikerade gator. Foto: INGVAR KARMHED

Våren är på väg till Stockholm – och med den kommer höga halter farliga partiklar på gatorna. Runt skiftet mellan februari och mars, när gatorna brukar börja torka upp efter vintern, fram till mitten av maj brukar halten partiklar vara som störst.

Annons
Annons
Annons