Stockholmsluften försämrades ifjol

Förra året överskreds gränsen för farliga partiklar vid fyra av fem uppmätta Stockholmsgator. En analys visar att dammbindning, som staden satsar på för att minska halterna, har liten effekt jämfört med andra åtgärder. Det krävs en kombination av olika insatser för att nå miljömålen, enligt Trafikverket.

Under strecket
Publicerad
Hornsgatan är en av Stockholms mest trafikerade gator.

Hornsgatan är en av Stockholms mest trafikerade gator.

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

Våren är på väg till Stockholm – och med den kommer höga halter farliga partiklar på gatorna. Runt skiftet mellan februari och mars, när gatorna brukar börja torka upp efter vintern, fram till mitten av maj brukar halten partiklar vara som störst.

Förra året överskreds maxgränsen för skadliga partiklar från vägytan vid fyra av de fem mätstationerna i Stockholm. Trots att Stockholm stad hösten 2013 införde nya åtgärder som dammbindning och ny städteknik med vacuummaskin för att få bukt med partikelproblemet försämrades resultatet jämfört med år 2012, då bara en av fem mätstationer låg över den tillåtna maxgränsen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons