X
Annons
X

Stockholmskommuner gynnar oseriösa företagare

Kommunernas brist på rutiner vid upphandling av varor och tjänster måste skärpas. Sex av tio kommuner i Stockholms län saknar i dag skriftlig rutin för att säkerställa att kraven som ställs verkligen efterföljs. Istället för att motverka skattefusk slösar kommunerna med skattepengarna och bidrar till att uppmuntra oseriös företagsamhet, skriver Per Persson och Elisabeth Brandt Ygeman, LO-distriktet i Stockholms län.

Varje år går staten miste om drygt 150 miljarder i skatteintäkter. En siffra som motsvarar 5 procent av Sveriges BNP. Stockholms län står för en tredjedel eller 48 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Förutom uteblivna skatteintäkter som kunde ha använts till att utveckla välfärden, bidrar fusket även till att villkoren på arbetsmarkanden dumpas och konkurrensen snedvrids så att seriösa företag som följer lagar och regler inte har en verklig chans. Det är kommunernas ansvar att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) stävja fusket, främja konkurrensen och använda skattemedel på ett effektivt sätt. Kommuner har riktlinjer för hur upphandlingar ska skötas men saknar rutiner för att följa upp att avtal och uppgörelser efterlevs.

Efter en rad uppmärksammade fall, några av dem i Stockholms län, där kommuner brister i sitt arbete när det gäller upphandling har LO-distriktet i Stockholms län genom en enkätundersökning granskat rutinerna för länets kommuners gällande inköp och upphandling och kontroll av att företag följer lagar och regler.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X