Annons

”Stockholms stad gör markhyra till kassako”

Foto: Lisa Arfwidson

Kraftigt höjd markhyra börjar bli verklighet för hundratusentals stockholmare i bostadsrätt. Det som ursprungligen var en del i ett bostadssocialt stödsystem har omvandlats till en kassako för staden, skriver Anders Svensson och Anders Lago, HSB.

Under strecket
Publicerad

I dag bor hundratusentals stockholmare i bostadsrättsföreningar som upplåts med tomträtt. Det innebär att föreningen hyr marken av staden genom att betala en årlig avgäld. I takt med att markvärdena stigit kraftigt de senaste årtiondena har avgälderna gjort detsamma. För vissa föreningar innebär de nya nivåerna en fördubbling av den tidigare markhyran. Och det är Stockholms invånare i bostadsrätt som finansierar höjningen.

HSB har låtit Ramberg Advokater titta närmare på de lagar som kommuner har att förhålla sig till när tomträttsavgälden och friköpsvillkoren ska bestämmas. Vi anser att Stockholms politiker har ett större handlingsutrymme än de vill kännas vid. Utredningen visar nämligen att kommuner inte har någon skyldighet att följa krav på god avkastning eller agera marknadsmässigt vid ett friköp. Självklart måste de kommunalrättsliga reglerna följas, men vilka avgäldsnivåer och villkor för friköp som ska gälla i en kommun är ytterst en politisk fråga, så länge likställighetsprincipen beaktas och ingen enskild gynnas. En kommun är enligt lag skyldig att ha en sund ekonomisk förvaltning. Men det innebär inte att en kommun är skyldig att maximera vare sig markhyran eller friköpspriset. Ändå är det precis vad som sker.

Annons
Annons
Annons