Hillevi Norburg:Stockholms sexhandel fick gränserna att flyta

Ur ”Thérèse philosophe” av Boyer d’Argens.
Ur ”Thérèse philosophe” av Boyer d’Argens. Foto: Kharbine-Tapabor/TT

Det vi i dag betraktar som prostitution var förr ingen brottslig verksamhet. Utifrån ett svenskt rättsfall från mitten av 1700-talet tecknar en ny etnologisk studie bilden av sexhandelns historia och utveckling in i vår tid.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mamsell Lena Cajsa Bohman har varit uppstudsig och näsvis och nu har hennes far, snickarmästare Anders Bohman, fått nog. Den 30 juni 1747 drar han sin sjuttonåriga dotter inför rätta i hopp om att det ska få den unga kvinnan att bli mer skötsam, ett inte helt ovanligt förfarande i frihetstidens Stockholm. Förutom faderlig omsorg och frustration står familjens anseende på spel; som hantverkare är Bohman beroende av sitt goda renommé. Då går det inte att ha en dotter som är ute och springer och, faktiskt, tillbringat en hel natt utanför hemmet utan att vilja berätta var hon varit. 

Allteftersom rättegången fortgår kommer emellertid andra uppgifter fram. Det visar sig vara betydligt värre än Anders Bohman föreställt sig. Förvånansvärt öppet bekänner Lena Cajsa att hon ”plägat köttsligt samröre” med ett antal män, somliga mot betalning, under överseende av vad som skulle komma att bli en av Stockholms mer berömda kopplerskor, Lovisa von Plat. I 1700-talets begreppsvärld existerar inte prostitution och kan därför inte heller vara den presumtiva brottsrubriceringen här. Att ta betalt för sexuella tjänster är inte brottsligt, med det är däremot äktenskapsbrott (som är belagt med dödstraff för båda parter om de båda är gifta) och även sex innan äktenskapet (där straffen är mildare). De kvinnor som hamnar på spinnhuset, denna i det allmänna medvetandet med fallna kvinnor förknippade plats, har oftare lösdriveri (eller värre brott) på sitt samvete. Lagarna finns där och präglas av ett religiöst system där Guds lag styr och det är den av Honom givna ordningen som skall upprätthållas.

Annons
Annons
Annons