”Stockholms nya områden kan få kulvertsystem”

Nu är det kulvertar som gäller vid nybyggen. Mängden ledningar och rör till svenska bostäder är så stor att samordning behövs. Det lönar sig i längden.

Under strecket
Publicerad
Den stora boutställningen i Linköping vill visa att samhället tjänar på att bygga kulvertar ute i vanliga bostadskvarter.

Den stora boutställningen i Linköping vill visa att samhället tjänar på att bygga kulvertar ute i vanliga bostadskvarter.

Foto: Lars Pehrson
En mängd ledningar och rör kan samordnas. Läggs allt i en stor kulvert, slipper man en mängd underhållsschaktningar i framtiden.

En mängd ledningar och rör kan samordnas. Läggs allt i en stor kulvert, slipper man en mängd underhållsschaktningar i framtiden.

Foto: Lars Pehrson
Annons

Det talas inte så mycket om de långsiktiga kostnaderna för ledningar och avlopp när bostäder byggs. Men när den stora bouställningen Vallastaden 2017 just nu pågår, har kulvertar hamnat i fokus. En mängd rör, fibrer och elledningar samsas i stora rör som löper strategiskt genom stadsdelen.

Med inspekterbara kulvertar på 2,5 meter i diameter, går det att utföra underhållsarbete utan att gräva schakt när någon ledning måste ses över. Samtidigt sparas byggbar mark och staden kan exploateras tätare eftersom kulverten gör att många ledningar kan samsas på en mycket mindre yta.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons