Annons

”Stockholms nya byggplan är alltför lam”

Att låta Stockholm växa genom byggen på parkmark väcker ofta protester. Här ett omdiskuterat projekt från Gubbängen.
Att låta Stockholm växa genom byggen på parkmark väcker ofta protester. Här ett omdiskuterat projekt från Gubbängen. Foto: Ill: Utopia Arkitekter

Frågan om hur Stockholm ska växa – och vilken roll professionella stadsplanerare ska ha gentemot marknaden – är en känslig fråga. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Stockholm har orsakat konvulsioner inom Stockholms stadsbyggnadskontor.

Publicerad

Stockholm växer i rekordfart. När en stad ska växa snabbt behövs både visioner och tydliga ställningstaganden. Var gör växtkraften störst nytta? Hur uppnår man en långsiktigt intressant stadsutveckling, som handlar om mer än att bara plocka lågt hängande frukter och bygga i redan attraktiva lägen?

Och hur ska staden hantera den skur av byggförslag som kommer från marknaden?

Planeringen av Stockholm ska även i fortsättningen utgå från ”den centrala stadens attraktionskraft”.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons