Region Stockholm-chefen: ”Vi är på en ny högstanivå”

Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.
Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Foto: Stina Stjernkvist/TT

I Sverige har nu 1 580 personer avlidit i sviterna av covid-19 och totalt finns 14 777 bekräftade fall. Hittills har 1 133 personer fått intensivvård.

– Vi är på en ny högstanivå, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson, om intensivvårdsläget i Stockholm.

Under strecket
Publicerad
Annons

Virusläget i världen är omkring 2,4 miljoner fall och 165 000 som avlidit till följd av covid-19, sjukdomen som orsakas av coronaviruset.

Sverige närmar sig 15 000 bekräftade fall.

Viss eftersläpning brukar förekomma, påminner statsepidemiolog Anders Tegnell om under måndagens pressträff när han redogör för virusläget i Sverige.

– Men vi vet att eftersläpningen inte är så stor längre, säger han.

Hittills har 1 133 personer fått intensivvård.

– IVA-kurvan är som tidigare väldigt flack. Det fortsätter att fungera på en ansträngd nivå, säger Anders Tegnell.

I dagsläget finns 1 098 disponibla intensivvårdsplatser runt om i landet.

– Vi ser en ganska ojämn belastning av intensivvårdsbehövande över landet, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska tillsammans med regionerna arbeta för att försöka sprida belastningen över landet på ett bättre sätt.

– Trots att vi kan se en viss avmattning i kurvorna så är sjukvården fortfarande hårt belastad och kommer vara så under flera veckor framöver, säger Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen.

Annons
Annons

Liksom tidigare finns en stor andel av fallen i Stockholmsregionen.

Totalt finns nu 5 992 bekräftade fall i Stockholm och 944 personer har hittills avlidit. 229 patienter med covid-19 får just nu intensivvård och ytterligare 861 patienter vårdas på sjukhus i länet.

Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening beskriver en fortsatt pressad intensivvård i Stockholm.

– Det är ett ansträngt läge, men vi har inte nått taket än. Det finns fortfarande lediga platser, säger han.

I dagsläget finns drygt 80 lediga intensivvårdsplatser i länet och kapaciteten fortsätter att öka. Men det gör även antalet covid-19-patienter som är i behov av intensivvård.

– Vi är på en ny högstanivå med 229 patienter som ligger i intensivvård just nu. Det är högst hittills, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

En konsekvens till följd av att antalet intensivvårdsplatser fortsätter att öka i länet är att personalsammansättningen förändras.

– Vi har många som inte har jobbat med intensivvård förut. Man blandar de rutinerade med de som inte har lika mycket erfarenhet, men vi jobbar hela tiden på att hålla kvaliteten så god som det bara går, säger Eriksson.

Covid-19-patienter som kräver intensivvård behöver nästan alltid hjälp att andas med respirator. För att den konstgjorda andningen ska fungera behöver patienten sövas. Vad gäller tillgången på narkosmedel så finns det inga stora lager att ta ifrån – något som SvD tidigare rapporterat om.

– Vi har en bristsituation, men det är inte slut. Vi får fram läkemedel så att det räcker i ett par dagar, vilket egentligen är väldigt kort, säger Björn Eriksson.

En Sifo-undersökning, framtagen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att det människor är mest oroliga för är att arbetslösheten i samhället ska öka och att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem.

Den visar också bland annat att drygt 60 procent är oroliga för att deras anhöriga inte ska få vård om de blir sjuka. Omkring 4 600 personer har svarat på undersökningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons