Annons

Stockholms gröna kilar måste skyddas

RIKSINTRESSE De gröna kilarna i Stockholm är ett omistligt arv som hotas av den nya regionplanen. Vi föreslår att grönområdena utnämns till riksintresse för att kunna skapa ett långsiktigt skydd, skriver miljöpartisterna Raymond Wigg, Cecilia Obermüller och Mats Pertoft.

Under strecket
Publicerad

Idag, söndag 9 maj, är det gröna kilarnas dag, ett tillfälle att uppmärksamma alla natursköna grönområden i Stockholms län som betyder så mycket för hälsa, turism, växt- och djurliv. På tisdag fattar landstingsfullmäktige ett beslut om den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län – RUFS 2010 – som kan få ödesdigra konsekvenser för våra naturområden.

De gröna naturkilarna är liksom allemansrätten och strandskyddet ett omistligt arv som ger Stockholmsregionen dess karaktär och attraktivitet. Med nuvarande regionplanering är det tveksamt om planen är förenlig med de miljö- och folkhälsomål som rör gröna områden och biologisk mångfald.

Annons
Annons
Annons