X
Annons
X

Stockholms Barnahus kan bli nationellt kunskapscenter

Stockholms stads Barnahus för barn som utsatts för övergrepp öppnar i maj 2014. På sikt vill vi att Barnahuset utvecklas till ett nationellt kunskapscenter för hela Sverige, skriver Anna König Jerlmyr, Filippa Reinfeldt, Agneta Isborn Lind och Mats Löfving.

Barn som utsätts för våld eller övergrepp har allt för ofta mött ett rättsväsende som är anpassat för vuxna. Ett rättsväsende där barnet inte alltid har kunnat förstå vad som händer. Därför öppnar socialtjänst, polis, landsting och åklagare upp ett gemensamt Barnahus i Stockholms stad i maj 2014. Vår ambition är tydlig. Detta ska bli det främsta Barnahuset i Sverige och öka tryggheten för barnen.

Antalet anmälningar om barnmisshandel har under de senaste trettio åren tredubblats i Sverige. Statistik från Brottsförebygganderådet visar att var femte misshandelsbrott som anmäldes under 2012 var riktat mot barn. Att allt fler föräldrar, personal på förskola och socialtjänst anmäler brott där barn misstänks fara illa är i grunden positivt eftersom problemen då synliggörs. Samtidigt vet vi att mörkertalet fortfarande är stort.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X