X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Stockholmare är lika smarta

Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX
Publicerad

Det var en mycket märklig debatt, ska erkännas. Så kallade lantisar skulle försvara sin rätt att bo på glest befolkad plats, medan vi som kallats in som stockholmare skulle stå för något slags motsats. Nu vet alla att de flesta av oss som bor i Stockholm härstammar från betydligt mindre orter och är mer eller mindre lantisar, men för dramaturgins skull var så kallad dynamisk rollbesättning nödvändig. SVT Debatt kunde därför den 4 juli presentera en rollista med några från Norrland härstammande personer samt ungefär lika många från övriga landet härstammande Stockholmsbor.

Detta upplägg till trots blev nog ingen riktigt klok på debatten. Någon egentlig motsättning mellan stad och land finns tydligen inte. De lever av olika ting och odlar olika kulturer. Precis som det ska vara. Rörligheten mellan stad och land, i båda riktningarna, vittnar om att medborgarna gärna växlar miljö under livet. Ju enklare det är att flytta och etablera sig desto bättre. Så själva poängen med olikhet är i sig god och knappast något som någon ifrågasätter.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X