Annons

Stockholm växer i rekordfart

Stockholms län väntas växa ännu snabbare än prognoserna tidigare visat. Om 20 år bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i huvudstadsregionen, enligt en ny prognos.

Publicerad

Stockholms län växer så det knakar. Nu visar en prognos gjord på uppdrag av Stockholms handelskammare att befolkningen ökar ännu snabbare än vad tidigare prognoser visat. Mellan 2014 och 2045 kommer länets invånare att öka med 32 procent – 700 000 personer - enligt en framskrivning av framtida befolkningsprognoser som gjorts med hjälp av statistik från SCB och Stockholms läns landsting.

Stockholms län kommer att stå för hälften av Sveriges totala befolkningsökning under den här perioden. År 2034 väntas befolkningen i Stockholms län utgöra en fjärdedel av Sveriges totala befolkning.

– Ökningen drivs både av höga födelsetal och av inflyttning, framför allt från andra delar av världen men också från andra delar av Sverige. Det är en attraktiv region och vi börjar nå en kritisk massa där storleken i sig är attraktiv, säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare.

Annons

Hon lyfter fram kombinationen av en ”stark arbetsmarknad, ett intressant näringsliv och bra levnadsmöjligheter” som en framgångsfaktor.

Globalt följer Sverige samma mönster som stora delar av världen – det är i de stora städerna i varje land som de stora befolkningsökningarna sker.

– Det är viktigt att ha en tät urban miljö. Det gör det enklare att få tag i kompetent arbetskraft och intressanta bolag som vill etablera sig, säger Maria Rankka.

Men det finns ett problem med den stora ökningen av människor i Stockholmsregionen – bostadsbristen, som redan i dag är akut.

– Det är vår akilleshäl och det som möjligtvis skulle kunna få den här utvecklingen att stanna av. Det behöver byggas fler bostäder och rörligheten på bostadsmarknaden behöver bli större, säger Maria Rankka.

2045 väntas Stockholms län ha sju kommuner med fler än 100 000 invånare. De två kommuner som ser ut att stå för den största procentuella ökningen är Sundbyberg och Solna. Sundbyberg kommer enligt prognosen att tvådubbla sin befolkning. I botten ligger Lidingö och Danderyd, som bara väntas växa med drygt åtta procent var.

**Maria Rankka säger **att Solna och Sundbyberg är exempel på kommuner som har satsat på befolkningstillväxt genom att försöka få fram nya bostäder.

– Sedan har vi kommuner som inte växer särskilt mycket och som kanske inte vill växa. Vi tycker att det är problematiskt med en del kommuner, som Lidingö och Danderyd, som inte är beredda att ta ansvar för regionen, säger Maria Rankka. 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons