Annons
X
Annons
X

Stockholm snålar med hyresrätter

Stockholms kommuner klarar inte att hålla byggprognoserna. I osäkra tider får hyresrätten ta smällen. Förrförra året byggdes 3 000 hyresrätter i länet – endast 196 av dem byggdes i länets sex rikaste kommuner, visar SvD:s sammanställning.

(uppdaterad)
Foto: SCANPIX

Bostadsministern Stefan Attefall (KD) vill snabba på planprocesserna och kräver nu att kommunerna anställer fler handläggare.

Stockholms läns rikaste kommuner bygger färre hyresrätter än länsgenomsnittet. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), som SvD tagit del av och som även Vänsterpartiet i Stockholm uppmärksammar i en rapport om bostadsbristen. Endast var tionde nybyggd bostad i länets sex rikaste kommuner under 2011 var en hyresrätt. I de sex ekonomiskt svagaste kommunerna är motsvarande siffra 50 procent. I Nacka kommun var 73 av 410 nya bostäder hyresrätter och i Sollentuna var andelen klara hyresrätter 9 procent.

Byggherrarna i två andra välmående kommuner, Danderyd och Lidingö, färdigställde inte en enda hyresrätt under året.

Annons
X

– Det präglar hur marknaden sett ut i ett antal år. Men nyligen genomförde vi en markanvisningstävling med 44 hyresrätter, där intresset var stort. Det finns en strävan i kommunen att få en blandning av boendeformer, säger Bengt Rehn, exploateringschef i Lidingö kommun.

Stockholms bostadskris är väl belyst. Bostadsbyggandet i regionen sjönk 2012 med en fjärdedel och enligt Stockholms handelskammare saknas det 110000 bostäder i länet. I en rapport kritiserar kammaren byggnadsplanerna i majoriteten av länets 26 kommuner, och anser att byggtakten är för låg.

Stockholms kommuner måste tillsammans bygga mellan 9000 och 16000 lägenheter per år fram till 2030 för att klara bostadsförsörjningen, enligt en rapport Stockholms läns landsting (SLL) presenterade i december. I nuläget klarar inte kommunerna den byggtakten.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) anser att kommunerna måste ta större ansvar för byggproblemet.

– Kommunerna kan göra betydligt mer och ha en högre ambitionsnivå. Man bör anställa fler handläggare som jobbar med detaljplaneprocesserna, men samtidigt inte detaljstyra planerna så noga som man gör i dag, säger han.

Kommunerna själva pekar främst på tre hinder: höga kostnader, brist på mark och otaliga överklaganden. Något som bland annat Kristin Eriksson (C), ordförande i byggnadsnämnden i Danderyd kommun, vittnar om.

– Danderyd är nästan fullbyggt i dag, tyvärr. Jag är en stor vän av hyresrätter, men det är inte lönsamt. Hyrorna måste upp, för utan avans på hyresrätterna väljer fastighetsägarna att sälja ut beståndet eller att inte bygga alls, säger hon.

Att marknadskrafterna, snarare än den politiska viljan, styr byggandet är något flera kommunpolitiker slår fast. Samtidigt finns en tendens att bygga allt färre hyresrätter även i traditionellt resurssvaga kommuner. I Haninge blev 45 hyresrätter färdiga förrförra året, en tredjedel mot antalet bostadsrätter, och i Södertälje kommun har endast tio hyresrätter byggts på två år.

– Vi vill gärna bygga många nya hyresrätter i Södertälje, men det är en investeringskostnad få byggherrar vill ta i dag. Vi kommuner borde kräva statlig stimulans, för det händer inte mycket i dag, säger kommunalrådet i Södertälje, Boel Godner (S).

Stefan Attefall slår ifrån sig och pekar på flera åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet, bland annat det nya hyressättningssystemet och ett utredningsförslag för att snabba på detaljplaneprocessen som presenteras i vår. Något civilutskottet även lyft; i veckan krävde man att en parlamentarisk kommitté tillsätts för att se över den nya plan- och bygglagen.

– Tillgången på byggbar mark är det stora problemet. Vi jobbar nu mycket med att få tydligare regler och snabba på processen från idé till att spaden kommer i jorden, säger Attefall.

Har regeringen reagerat för sent?

– Det erkänner jag gärna, vi har lastat planprocessen med olika beslut och aspekter i tjugo års tid. Sedan 2010 ligger frågorna under samma ansvarsområde, och jag vill påstå att vi har en helhetssyn som inte funnits förut.

Quiz och filmer om Stockholm

Kan du historiken kring Stureplan? quiz.svd.se Test: Kan du ditt Sergels torg? quiz.svd.se Testa dig om klassiska Telefontornet quiz.svd.se Film 1: ”Tänk att Stockholm sett ut så” svd.se Film 2: ”Männen vägrade att gå på” svd.se Film 3: Mystisk kista inmurad i Åhléns svd.se Jämför din hyra med andras svd.se
Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X