Annons

Stockholm ska växa på rätt sätt

STAD I FÖRÄNDRING Med rätt typ av täthet kan Stockholm utvecklas samtidigt som stadens särart värnas. Ickeplatser som förstörts av betong och trafik ska återtas. Skönhet och utveckling kan gå hand i hand, skriver stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Under strecket
Publicerad

Det händer mycket i Stockholm just nu. Vi är fler stockholmare än någonsin och flera nya stadsdelar med den täta stadens kvaliteter växer fram i de mellanrum som idag skiljer innerstad från ytterstad. Visionen om promenadstaden tar form, där Stockholm blir en stad som hänger samman över stadsdelsgränser och tullar.

Stockholm behöver plats för fler bostäder, nya arbetsplatser och fler gröna parker. Mitt i detta skede väljer några medlemmar i Folkpartiet att på denna sida (24/12) ondgöra sig över till- växten i Stockholm. Det finns många idéer för hur Stockholm ska utvecklas. Dessa framförs av engagerade medborgare, fastighetsägare, eldsjälar, arkitekter, förtroendevalda och många andra. I dialog med stockholmarna växer sedan vissa av förslagen vidare och i många fall blir de bättre än de var vid idéstadiet. Den dialogen har allt att vinna på en levande stadsbyggnads- debatt.

Annons
Annons
Annons