Annons
X
Annons
X

Stockholm ska satsa på solenergi

”En mindre revolution.” Det kallar stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) planerna på att klä upp till 4 500 tak på offentliga byggnader med solceller. Men Miljöpartiet vill se en betydligt större revolution och kräver att solel ska motsvara minst en femtedel av stadens elbehov år 2020.

[object Object]
Så här kommer det att se ut på många fler stockholmsstak. Solcellsanläggningen på Magasin sex i Frihamnen invgidges 2013. Foto: FREDRIK SANDBERG /TT

INSATS FÖR MILJÖN

Stockholms stad har mätt solinstrålningen och undersökt vilka tak på stadens fastigheter som lämpar sig för solceller. Slutsatsen är att det finns en stor outnyttjad energikälla att ta vara på. Det handlar om solceller på 4 500 byggnader som fullt utbyggt skulle täcka elbehoven för 70 000 hushåll.

Undersökningen ligger till grund för riktlinjer om ”förnybar energi i stadens egna fastigheter”, som nyligen antogs av kommunstyrelsen.

– Solceller kommer att bli en vanlig syn på stadens tak i framtiden. Det kommer att betyda en mindre revolution, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö.

Annons
X

Solceller ska i första hand installeras i samband med nybyggnationer men även vid fastighetsrenoveringar.

Just nu pågår ett omfattande projekt för stadsdelarna i Järva. På drygt fyrtio bostadshus i Husby, Akalla och Rinkeby installeras solceller på taken, liksom på baden i Husby och Tensta, berättar Lisa Enarsson, projektledare miljöförvaltningen.

– Elen från solcellerna kommer att motsvara 15–20 procent av den totala förbrukningen av fastighetsel i bostadshusen.

**Bakom projektet står **Familjebostäder, Svenska bostäder, miljöförvaltningen och fastighetskontoret.

I september kommer 10 000 kvadratmeter solceller att vara på plats i det som Lisa Enarsson benämner ”norra Europas solcellstätaste område”.

Finansieringen byggerdelvis på statliga pengar från miljödepartementet – delegationen för hållbara städer – som beviljats i investeringsstöd för Stockholm Järva.

Svenska Bostäder satsar 14 miljoner kronor på 5 000 kvadratmeter solceller, varav 22 procent av kostnaden täcks av bidrag.

Familjebostäder satsar 12 miljoner kronor på 4 000 kvadratmeter, med samma bidragsdel som Svenska Bostäder får.

Utbyggnaden kommer att fortsätta även utan statliga medel, lovar Per Ankersjö (C).

– Det är en för bra affär för att avstå. Det är en investering som betalar sig på ganska kort sikt.

Den uppfattningen delas av Jenny Berglund, projektledare på Svenska Bostäder. Hon spår att Svenska Bostäder får igen solcellsinvesteringen på sex–sju år.

– Det är kortare tid än vi räknade med.

Bolaget planerar att renovera drygt 500 bostäder per år under en femårsperiod. Att installera solceller kommer att övervägas vid varje enskild renovering.

– Det blir aktuellt om det visar sig vara effektivt på den aktuella fastigheten.

Kommunala bolag beläggs inte med några bindande krav för att sätta igång med solcellsutbyggnaden.

– Det finns ingen beordran men en stark viljeyttring från högsta politiska instans. Jag är ganska säker på att det här kommer att innebära en utbyggnad på bred front, säger Per Ankersjö.

Målet är att solel ska motsvara minst tio procent av stadens förbrukning år 2020.

**Genom direktiv till **Stockholms stads förvaltningar och bolag borde det vara möjligt att nå det dubbla, anser Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd.

– Alliansen kallar riktlinjerna för en åtgärd, men det är det inte. Förvaltningarna och bolaget borde få i uppdrag att göra investeringarna.

Alla takytor har inventerats och därmed är det möjligt att sätta igång arbetet direkt, enligt Daniel Helldén.

– Det är en ekonomiskt fördelaktigt att investera i solceller.

Gigantisk solfångare öppnar i öknen svd.se

Andreas Örwall Lovén

Annons
Annons
X

Så här kommer det att se ut på många fler stockholmsstak. Solcellsanläggningen på Magasin sex i Frihamnen invgidges 2013.

Foto: FREDRIK SANDBERG /TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X