”Stockholm har raserat en världsledande behandling”

Mikamottagningarna är kända över hela världen då de har utvecklat en unik spetskompetens för behandling och stöd av personer i prostitution och personer med sexuellt självskadebeteende. Trots mycket bra resultat har Stockholms socialförvaltning monterat ner denna specialistvård. Vi kräver att Mikamottagningen återgår till sin tidigare form, skriver Kajsa Ekis Ekman, Zozan Inci, Gudrun Schyman med flera.

Under strecket
Publicerad
Kajsa Ekis Ekman, Zozan Inci och Gudrun Schyman är tre av undertecknarna till artikeln.

Kajsa Ekis Ekman, Zozan Inci och Gudrun Schyman är tre av undertecknarna till artikeln.

Foto: Eva Lindblad/Leopard förlag, Tomas Oneborg, Henrik Montgomery/TT
Annons

Vi är djupt oroade och kritiska till nedmonteringen av Mikamottagningen i Stockholm. Utan deras unika verksamhet faller en av samhällets mest utsatta grupper mellan stolarna. I samband med #metoo-rörelsen och efterföljande krav om stöd från samhället från bland annat initiativ som #intedinhora och #utanskyddsnät blir det oroväckande uppenbart att Stockholms politiker fortsättningsvis inte erkänner och tillgodoser utsatta gruppers behov av specialistvård.

Sverige har länge haft ett specialiserat mottagande av människor i prostitution. Socialnämnden skapade 1998 det som då kallades PRO-centrum och 1998 beslutade riksdagen att införa sexköpslagen inom ramen för Kvinnofridspropositionen. Idén med lagstiftningen vilade på två ben varav kriminalisering av sexköpare bara var ett: det andra var stödet till personer i prostitution.

Annons
Annons
Annons