”Stockholm har många parkaktivister”

Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac, verksam i Stockholm sedan 2015, intervjuas inför sommarsäsongen då besökare och bofasta söker sig ut i stadens parker.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ola Andersson skriver i förordet till boken ”Holger Blom, dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm”, författad av Brita Åsbrink 2012, att Stockholms grönytor på många håll är ”igenväxta och ovårdade”. Hur är läget nu?

Annons
Annons
Annons