Annons

”Stockholm har många parkaktivister”

Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac, verksam i Stockholm sedan 2015, intervjuas inför sommarsäsongen då besökare och bofasta söker sig ut i stadens parker.

Under strecket
Publicerad

Ola Andersson skriver i förordet till boken ”Holger Blom, dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm”, författad av Brita Åsbrink 2012, att Stockholms grönytor på många håll är ”igenväxta och ovårdade”. Hur är läget nu?

– Jag håller inte med honom fullt ut. Vi håller en relativt hög nivå på parkskötseln, men visst kan vi bli ännu bättre. För varje ny park som anläggs får vi mer kunskap. Vi arbetar långsiktigt.

Annons
Annons
Annons