X
Annons
X

”Stockholm har många parkaktivister”

Stadsträdgårdsmästare Elisabeth Rosenquist Saidac, verksam i Stockholm sedan 2015, intervjuas inför sommarsäsongen då besökare och bofasta söker sig ut i stadens parker.

Läs mer om Ledarintervjun
undefined

Ola Andersson skriver i förordet till boken "Holger Blom, dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm", författad av Brita Åsbrink 2012, att Stockholms grönytor på många håll är "igenväxta och ovårdade". Hur är läget nu?

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X