Annons

Stockholm glödhett

Konjunkturen i Stockholms län är rekordstark. Tillväxten i Stockholms näringsliv har inte varit så hög på tio år som nu, och företagen fortsätter att anställa. Bygg-, bil- och konsultbranschen driver på utvecklingen medan livsmedelshandeln och data/it släpar efter.

Under strecket
Publicerad

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, gläds över de positiva beskeden från årets Stockholmsbarometer.

Foto: GUNNAR LUNDMARK

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, gläds över de positiva beskeden från årets Stockholmsbarometer.

Foto: GUNNAR LUNDMARK
Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, gläds över de positiva beskeden från årets Stockholmsbarometer.
Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, gläds över de positiva beskeden från årets Stockholmsbarometer. Foto: GUNNAR LUNDMARK

När Stockholms Handelskammare presenterar sin rapport Stockholmsbarometern för fjärde kvartalet 2010 pekar de flesta pilar uppåt. Handelskammaren konstaterar att konjunkturen i Stockholms län är urstark och att tillväxttakten är den högsta sedan 2000. Konjunkturindikatorn för Stockholms län stärktes från 33 till 40 under sista kvartalet. Detta att jämföra med hela landet som ökar från 25 till 32, vilket också är en rekordnotering.

Annons
Annons
Annons