Stockholm byter strategi mot klotter

Klottret kostar Stockholms stad minst 20 miljoner kronor varje år. Den nolltoleranspolitik som förts har inte fungerat. Därför byter socialdemokraterna i staden strategi.

Under strecket
Publicerad
Annons

Klottret är ett stort problem i många städer i Sverige. Förra året fick polisen in fler än 46 000 anmälningar om klotter, en ökning med drygt 3 000 fall från 2002.
Klottret kostar kommunerna runt en halv miljard kronor varje år.
Även lokaltrafiken som i Stockholm sköts av landstinget genom SL drabbas hårt. Klotternotan går på över 100 miljoner.
Socialdemokraterna i Stockholms stad är inte nöjda med klotterpolitiken och presenterade i går en ny strategi mot klotter. I strategin ingår att samordna arbetet mellan bland annat stat, kommun och fastighetsägare.
En viktig del i förslaget är också att skilja på klotter och graffiti. Klotter är skadegörelse medan graffiti är konst.
Den nya klotterpolicyn kommer att läggas fram i höst, i samband med att budgeten tas. TT

Annons
Annons
Annons