Annons
X
Annons
X

Stockholm bryter trend för skolbetyg

Betygsskillnaderna mellan högstadieelever i Sverige fortsätter att öka på nationell nivå. Men Stockholm går emot strömmen: Elever med föräldrar utan högre utbildning får allt bättre betyg i staden.

Det går allt bättre i grundskolan för barn till högutbildade föräldrar medan barn med föräldrar utan gymnasieutbildning lyckas sämre. Det visar Skolverkets sammanställning av betygsstatistik för elever som gick ut nian i somras. Totalt sett ökar dock medelbetyget: 1998 var snittbetyget 201,2 poäng – i våras låg det på 209,6.

Den statistiska toppeleven i Sverige är flicka, antingen är hon född i Sverige eller har bott här sedan hon var liten, och har akademikerföräldrar. Hon går i friskola. Störst statistisk betydelse för elevernas betyg av alla faktorer är vilken utbildningsnivå deras föräldrar har.

I Stockholm går skolorna mot trenden: Skillnaderna minskar. Andelen elever med föräldrar som inte gått gymnasium som är gymnasiebehöriga är idag 63 procent, mot 45 procent år 2006. Andelen behöriga elever med högskoleutbildade föräldrar har under samma period ökat med en procentenhet, till 96 procent för 2009.

Annons
X

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) ser utjämningen som ett resultat av stadens ”fokus på resultat och utvärderingar i skolan”:

–Det innebär konkret att vi är bättre i Stockholm på att samla in statistik, att vi har skriftliga omdömen och att vi satsat på speciella projekt för betyg och bedömningar. Men också att vi har haft ett väldigt fokus på de elever som behöver stöd mest. Andelen behöriga har gått upp i samtliga kategorier men bäst har de elever som har svårast förutsättningar lyckats, säger hon.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X