Annons
X
Annons
X

”Stockholm bör satsa på östlig förbindelse”

Vi uppmanar Stefan Löfven och regeringen att prioritera möjligheterna för tillväxt och utbildning genom att satsa på östlig förbindelse i Stockholmsregionen. Det skriver en rad lokala S-politiker.

Essingeleden i Stockholm, där det ofta är trafikkö.

Essingeleden i Stockholm, där det ofta är trafikkö. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | STOCKHOLMS INFRASTRUKTUR

Stockholmregionen är landets tillväxtmotor. Här finns arbetstillfällen, stor tjänstesektor och en imponerande exportindustri inom allt från life science till den alltjämt snabbväxande dataspelsindustrin.

En förutsättning för regionens tillväxt är möjligheten för medborgarna att kunna bo i en kommun och jobba i en annan. Den absolut största och viktigaste infrastrukturinvesteringen är därför att Storstockholmsområdet får en komplett ringled och fler övergångar över Saltsjö-Mälarsnittet. Snittet Saltsjön och Mälaren delar vår region och skapar utmaningar för effektiva transporter. Planerna på en ny östlig förbindelse har pågått länge och Socialdemokraterna i Stockholms län har sedan flera år beslutat om att vara för en östlig ringled. Förslaget som Trafikverket har utrett och förordar handlar om en tunnel under Saltsjön mellan Nacka och Stockholm med anslutning till Norra länken-systemet.

Stockholmsregionens östliga sektor är tillsammans med Järfälla- och Sundbybergområdet en av de snabbast växande delarna i huvudstadsregionen, men redan nu är kommunikationerna underdimensionerade, vilket skapar trafikköer för bussar och en kollektivtrafik som slår i kapacitetstaket. Det saknas helt enkelt smarta förbindelser kring Stockholmsregionen. Stockholm lider idag av att ringleden runt Stockholm inte är färdig. Det tvingar in onödig mycket trafik genom Stockholms innerstad och försvårar arbetspendlingen. En östlig förbindelse förbättrar framkomligheten för många av kommunerna i Stockholmsregionen, exempelvis Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Täby, Danderyd, Vaxholm, Stockholm, Lidingö, Nacka, Tyresö och Värmdö pekas alla ut som kommuner som får förbättrade trafikflöden och resnytta, i studier som Trafikverket och trafikforskare har gjort.

Annons
X

En östlig förbindelse berör 1,4 miljoner av invånarna i Storstockholmsområdet. Den bidrar dessutom till ökat bostadsbyggande. Bara i Nacka och Värmdö kan cirka 12 000 bostäder komma att byggas som en direkt följd av en östlig förbindelse. Vid sidan av satsningarna på tunnelbana har vår region stor nytta av Östlig förbindelse, roslagsbanan och södertörnleden.

En annan effekt är att fler stora företagsetableringar i högre grad kan dras till de östliga delarna av länet från norr till söder. En östlig förbindelse gör att anställda, leverantörer och kunder får möjlighet att transportera sig och den innebär en välfungerande länk till Arlanda, vilket är viktigt för många stora företag. I dag ser vi hur människor från norra kommunerna tackar nej till jobb i syd- och sydostregionen och tvärtom på grund av för långa och svåra pendlingsförutsättningar. En östlig förbindelse skulle innebära en rejäl förbättring av arbetspendlingen.

Enligt Trafikverket löser en östlig förbindelse upp belastningen på Stockholms innerstad och Södra länken och minskar kraftigt köerna på Essingeleden under rusningstrafik, den leder även till att trafiken och utsläppen i innerstaden minskas med tio procent. Det är också det enda realistiska sättet att uppnå visionen om en bilfri Gamla stan. Dagens östliga förbindelse i regionen går via Skeppsbron i Gamla stan. Det är en synnerligen dålig placering.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ibland argumenteras att en ny väg leder till trafikökning, så kallad inducerad trafik. Det är ett vetenskapligt faktum. Därför vill vi prioritera kollektivtrafik, med miljövänglia bussar och BRT (Bus Rapid Transit) – ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet – även i en östlig förbindelse och samtidigt delfinansiera med brukaravgifter för bil- och nyttotrafik, vilket både ger bättre finansieringsmöjligheter och agerar som en motor för ökad och bättre kollektivtrafik.

  Människans frigörelse är socialdemokratins mål. Att skapa förutsättningar för människor att lyckas med det de tar sig an, uppnå goda resultat och ha hög livskvalitet är det som driver oss som politiker. En politik för jobb, bra vård, skola och omsorg går hand i hand Stockholmsregionens tillväxt. Klimatsmarta transporter, minskad biltrafik i innerstan och snabb kollektivtrafik lägger grunden för en god och hållbar framtid. Därför uppmanar vi Stefan Löfven och regeringen att prioritera framtiden och möjligheterna för tillväxt och utbildning genom att satsa på östlig förbindelse som en klimatsmart kommunikation.

  Khashayar Farmanbar, kommunalråd i opposition, Nacka

  Mikael Lindström, kommunalråd i opposition, Värmdö

  Ulrika Falk, Norrtälje, kommunstyrelsens ordförande

  Annica Gryhed, kommunalråd i opposition, Täby

  Jonas Nygren, kommunalråd i opposition, Sundbyberg

  Anita Matsson, kommunalråd i opposition, Tyresö

  Anders Lönnberg, Lidingö, Stockholms läns landstingsfullmäktigeledamot, riksdagsledamot

  Jaana Tilles, kommunalråd i opposition, Vallentuna

  Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition, Österåker

  Catharina Melian, gruppledare (S), Danderyd

  Katherine Angelo Lindqvist, kommunalråd i opposition, Vaxholm

  Lisa Marie Gustafsson, ordförande Sjöstadens S-förening, Stockholms stad

  Annons
  Annons
  X

  Essingeleden i Stockholm, där det ofta är trafikkö.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X