Annons

Stockholm behöver ett arkitektoniskt lyft

Stockholms arkitektur är alltför likriktad. Platta tak, släta fasader och lodräta linjer tycks ha rotat sig fast. Med risk för att bli smakpolis kommer jag i Stadsbyggnadsnämnden att motarbeta den typen av trist och likriktad arkitektur. Vi måste våga leka mera, skriver Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

Under strecket
Publicerad

Stockholm är unikt och världsberömt för sin natur, sitt vatten, sin renhet och sin småskalighet. Dessa värden ska vi ta till vara och förvalta i vår stadsplanering och marknadsföring av Stockholm. Men Stockholm får inte vara ett orört museum där tiden står stilla. En stad som inte förändras och följer med i tiden stagnerar lätt och tappar i attraktivitet. Stadsbyggnadspolitiken spelar en avgörande roll för marknadsföringen av Stockholm utåt och för hur staden upplevs av oss som bor här. Stadsbyggnadsdebatten är därför mycket viktig och måste breddas för att nå fler stockholmare.

Senaste årens debatt har tyvärr haft ett alltför ensidigt fokus på husens höjd. Debatten har varit väldigt polariserad och tyvärr kan jag ett halvår efter valet märka vissa låsningar, vilket hämmar Stockholms utveckling. Debatten måste vidgas till att mer handla om funktion och arkitektonisk gestaltning. Jag gillar visserligen höga hus men ett högt hus med trist innehåll och fattig arkitektur klarar jag mig helst utan. Att diskutera meter istället för utformning och funktion blir därför destruktivt.

Annons
Annons
Annons