Annons
X
Annons
X

Stockholm behöver en ny sluss

Utan en ny sluss i Stockholm löper vi risk för översvämningar liknande dem som inträffat längre söderut i Sverige. Socialdemokraterna vill skjuta nya Slussen flera år fram i tiden för ett ”omtag” av befintliga förslaget. Det utsätter hela Stockholmsregionen för akuta risker, skriver Sten Nordin och Joakim Larsson (M).

[object Object]
Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm. Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | ÖVERSVÄMNINGAR

S och MP har ett ansvar att förklara hur Stockholm ska kunna säkras.
Sten Nordin och Joakim Larsson

Sommarregnen fortsätter i flera delar av landet och även Dalarna är i riskzonen för översvämningar liknande de i Småland. Vi har med stor oro följt utvecklingen till följd av de kraftiga regnen.

Det är dock en situation som vi måste inse kan ske även i huvudstaden: redan i dag är Stockholm i en situation där stora vattenflöden hotar hem, kritiska kommunikationsvägar, infrastrukturen och arbetsplatser. Hösten år 2000 var kraftiga översvämningar nära med vattennivåer som var bara en hårsmån från att rinna ner i tunnelbanan via Gamla Stans t-banestation.

Annons
X

Översvämningsriskerna runt hela Mälaren och för de 35 kommuner som anses vara i riskzonen är i dag oacceptabla. Vi är i klartext i behov av att kunna bli av med vatten mycket snabbare än vad som i dag är möjligt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholm har agerat så att Nya Slussen-projektet försenats genom systematiska krav på återremmitteringar, bordläggningar samt överklaganden.

Genom att hota med att göra Nya Slussen till en valfråga 2014, och om ett ”omtag” för Slussenprojektets utformning, riskerar Socialdemokraterna att försena byggandet av en ny och modern Sluss med många år. Det utsätter hela Stockholmsregionen för ökad risk – som redan bedöms vara akut – för översvämningar, och det är på Socialdemokraternas axlar som ansvaret faller om Stockholm i framtiden står utan tillräckligt skydd vid en översvämning.

Alliansen i Stockholms stadshus beslutade därför tidigare i år, efter decennier av diskussion och debatt, att fatta beslut om att bygga nya Slussen. Beslutet om nya Slussen har fått stor uppmärksamhet, men debatten har tyvärr fokuserats mest på stadsbyggnadsperspektivet, som dock är nog så viktigt, mer än behovet av att ta översvämningsrisken på allvar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mälaren är Sveriges tredje största sjö med ett avrinningsområde som upptar cirka 5 procent av Sveriges yta och är dricksvattentäkt för cirka två miljoner människor. Det finns ingen vattenresurs av samma storleksordning i närområdet som kan ersätta Mälaren. Otaliga är de städer, vägar och järnvägar som finns i sjöns omedelbara närhet. Skulle detta översvämmas betyder det på kort sikt utslagna kommunikationer och en kamp för att rädda hus och hem för tusentals svenskar, men på lång sikt innebär det att översvämmade reningsverk och industrier skulle förgifta den källa till friskt vatten som Mälaren är.

  Arbetet som inleds år 2013 innebär att Mälaren får två nya avtappningskanaler i Slussen och en ny sluss byggs mellan kanalerna. Avtappningskapaciteten från Mälaren ökar till cirka 1400 m3/s från dagens cirka 300 m3/s. Det innebär ett kraftigt stärkt skydd för vägar och spår, hem och arbetsplatser, industrier och reningsverk längs Mälarens kanter – och därmed också för Mälaren i sig som dricksvattentäkt för över 2 miljoner svenskar.

  Nya Slussen kommer vara modern och högteknologisk till skillnad från dagens sluss, Karl Johanslussen, som tjänat regionen sedan 1930-talet. Den gamla Slussen kommer rivas, men delar av gamla Slussen kommer att sparas till eftervärlden. Arbetet med att öka kapaciteten sker också i andra områden som exempelvis vid Hammarbyslussen där den kommer att fördubblas.

  Högriskperioder för översvämningar i Mälaren är exempelvis på våren när snön smälter i Bergslagen eller vid perioder av kraftiga regnfall. Utöver att skapa problem med tillgången till rent dricksvatten skulle en översvämning hota värmeförsörjning och infrastrukturen i stora delar av regionen. Värdefulla kulturmiljöer riskerar också att bli skadade vid en översvämning. Forskning, men även årets historiskt regniga juni, visar att klimatet är i förändring vilket ökar behovet att handla i denna fråga. Globalt räknar man med att havsvattnet stiger med en meter på 100 år – för Stockholms del, med landhöjningen, handlar det om en halvmeter och kajer och andra vattennära stadsmiljöer kommer därför att anpassas till den stigningen.

  Det är hög tid att Sveriges kommuner och beslutsfattare tar de viktiga beslut som behövs för att bygga och finansiera infrastruktur som säkrar att vi klarar plötsliga väderförändringar. Här finns behovet av tydliggörande av ansvar mellan stat, kommun, fastighetsägare och berörda myndigheter, men ett stort ansvar är lokalt.

  Med beslutet om en ny och modern Sluss har Stockholms stad inlett arbetet för att säkra Stockholm och i förlängningen hela Mälardalsregionen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets gruppledare Karin Wanngård respektive Daniel Helldén vars partier förhalar bygget av Nya Slussen i Stockholm har ett ansvar att förklara hur staden och Mälardalsregionen skall kunna säkras utan en ny och modern Sluss.

  STEN NORDIN (M)

  Stockholms Finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande

  JOAKIM LARSSON (M)

  borgarråd med ansvar för livräddning och brandskydd, ordförande i Exploateringsnämnden i Stockholms stad

  Annons
  Annons
  X

  Mälaren till vänster, och Saltsjön till höger om Slussen i Stockholm.

  Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X