X
Annons
X

Stimulans hjälper skadad hjärna

Hjärnvilja. Det var min starka vilja som förde mig tillbaka. Så har alla hjärnskadade sagt i Idagsidans artikelserie. Men vad är viljan egentligen? Ur hjärnfysiologisk synvinkel är det bara en funktion i hjärnan, som också kan vara ur funktion. Med omgivningens stöd går den att reparera.

En del personer som drabbas av en hjärnskada kan inom loppet av några månader få tillbaka en stor del av sina förlorade förmågor. Andra kan bli sittande, eller liggande, slutna i sin egen värld – kanske för resten av sitt liv. Hur kan det komma sig att återhämtningen kan se så olika ut hos olika personer?

"Det var min starka vilja som räddade mig, som förde mig tillbaka", har intervjupersonerna i den här artikelserien sagt (SvD 17, 18 och 22 oktober). "Jag kämpade och kämpade, till slut gick det."

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X