Annons

Sanna Rayman:Stiftelse inget magiskt piller

Under strecket
Publicerad

På Facebook bjuds jag in till en aktion mot privatisering av högskolor och universitet. Enligt gruppen är regeringens förslag om att låta de högre utbildningarna omvandlas till stiftelser en del av en ”marknadifiering”. Jag ger inte mycket för den analysen, men delar ändå gruppens skepsis.

I den departementspromemoria där idén om att låta högskolor bli stiftelser läggs fram (
Ds 2013:49) gås flera länder igenom och ja – internationellt finns det gott om välrenommerade universitet som är självägande och/eller drivs i stiftelseform. Men det finns även fina lärosäten som är statliga, liksom mängder av mellanformer och sätt att garantera autonomi. Stiftelseformen i sig verkar inte vara det magiska pillret som skulle garantera svensk högskolas konkurrenskraft internationellt.

Annons
Annons
Annons