Annons

Stern glömmer att valfriheten har ett pris

Under strecket
Publicerad

På förre S-strategen Stern låter det som att ett vinstförbud skulle begränsa individens frihet (
Brännpunkt 10/6). Snarare är det tvärtom. Den marknadsanpassade politik som förs i dag och det marknadstänkande som även vårt eget parti ägnar sig åt har gått alldeles för långt.

Stefan Stern är betald av Magnorakoncernen. Mellan raderna döljer sig en tankevärld om att vi alla borde få vara rationella kunder på en perfekt marknad. Vi menar att vinstintresset bör och ska debatteras. Detta då det i exempelvis vården de facto ställer kvalitativ vård mot ägarnas intresse av ökade vinster. Dessutom ser vi hur de sämst ställda drabbas hårdast då vård-, skol- och omsorgstjänster inte alls är attraktivt att ”sälja” i socialt utsatta områden. De modeller som i dag ska ”fördela” vård och välfärd skapar inte mer jämlikhet utan ökar segregationen.

Annons
Annons
Annons