Annons

Stendörren beslutar om utdelning

Fastighetsbolaget Stendörren, som handlas på First North, redovisar ett förvaltningsresultat om 119 miljoner kronor för helåret 2015, jämfört med –2,8 miljoner 2014.

Under strecket
Direkt
Publicerad

Då bolaget har nått de mål som fastställdes 2014 har bolaget beslutat om en utdelning på 1:60 kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning (-). Detta är i linje med fastslagen utdelningspolicy.

Vid periodens utgång uppgick fastighetsvärdet 4.889 miljoner kronor (2.186).

Annons
Annons
Annons