Annons

Stenbecks maktbolag åter på grön kvist

Rapporter från Kinnevik och Invik stärker bilden av att Stenbecksfären åter är på grön kvist. Intressebolagen går bra och samma gäller för Korsnäs och Inviks dotter- företag.

Under strecket
Publicerad

i Kinnevik i siffror Siffror i miljoner kronor om inte annat anges 2003:2 2002:2 Omsättning 1 430 1 664 Rörelseresultat 192 182 Resultat efter finansnetto 164 17 Resultat per aktie 1:15 kr 0:48 kr Foto: Tomas Oneborg Kinneviks vd Vigo Carlund låter nöjd när han pratar om Kinneviks resultat: - Korsnäs har trots den svaga skogskonjunkturen gått någorlunda bra. Men det är bättre i intressebolagen. Kinnevik får andel i vinst i stället för del av förlust, säger han. Stenbecksfärens korsägande maktbolag Kinnevik och Invik presenterar påtagliga resultatförbättringar för första halvåret. Högre kurser på delägda företag som Tele 2 och MTG fick substansvärdet att stiga med flera miljarder. Att Kinnevik är A-listans kursfavorit sedan årsskiftet med 87 procent upp lyfter Invik som har 13,6 procent av kapital och 35 procent av rösterna i syster-bolaget. Invik har gått nästan lika bra på O-listans Attract 40 med en ökning på 72 procent, vilket gynnar Kinnevik som bara har 5 procent av kapitalet i Invik, 10,2 procent av rösterna.

Annons

Kinneviks resultat efter finans-iella poster blev 526 miljoner, jämfört med 164 miljoner i fjol. Invik redovisade en vinst på 90 miljoner, förlust 49 miljoner 2002. Den räcker för att finansiera administrations- och räntekostnader, konstaterar stolt Inviks nye vd Anders Fällman. Även Kinneviks vd Vigo Carlund låter ganska tillfredställd: - Korsnäs har trots den svaga skogskonjunkturen gått någorlunda bra. Men det är bättre i intressebolagen. Kinnevik får andel i vinst i stället för del av förlust, noterar Vigo Carlund. Kinnevik är Stenbecksfärens moderbolag och här finns resterna av den industrigrupp som gamle Hugo Stenbeck med start 1936 byggde upp kring skog och stål. Stålet är sedan länge borta, Jan Stenbeck kuppades bort från Sandvik för 20 år sedan, men Korsnäs har oavbrutet varit nysatsningarnas kassako. Invik har finansiell verksamhet av mer blygsamma mått, bland annat Fischer Partners hungriga mäklarfirma, men den ger ett viktigt kassaflöde. Frånvaron av egna intäkter har fått bedömare att förutspå en återförening mellan Invik och Kinnevik. Den tycks inte vara lika nödvändig längre.

Annons
Annons
Annons