Statuter för SvD:s bragdmedalj

Svenska Dagbladets guldmedalj för ”årets främsta svenska idrottsbragd ” är instiftad som belöning för utomordentligt förtjänstfull tävlingsprestation.

Under strecket
Publicerad
Annons

1. Medaljen utdelas , när skäl därtill finns , varje år under november eller december månad.
Endast en medalj bör utdelas årligen antingen till enskild idrottsutövare eller till lag. Ingen enskild person kan tilldelas medaljen mer än två gånger.1) Om bragden utförts av ett lag, erhåller lagets förbund eller förening medaljen och varje medlem av laget en kopia av medaljen i förgyllt silver.

2. Medaljören koras av Guldmedaljnämnden. Denna nämnd består av Svenska Dagbladets chefredaktör och sportchef jämte högst 12 ledamöter. Endast vid sammanträdet närvarande ledamöter äger rösträtt.
Ledamot kvarstår i nämnden t o m det kalenderår han eller hon fyller 67. Ledamot som uteblivit från tre sammanträden i rad anses ha avgått.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons