Statsministerparet byter inte ”bostad”

Under strecket
Publicerad
Annons

SlutrEPLIK | Anitra, Göran och skatten
Riksskatteverket hävdar (SvD Brännpunkt 8/2) att den som till exempel bor i Falkenberg och utnämns till statsråd får vara folkbokförd där.
Lagmotiven klargör att statsrådet måste ha kvar en bostad där han bodde vid utnämningen eller få anknytning till en bostad dit hans familj flyttat under statsrådstiden.
Min artikel den 6/2 belyser en helt annan situation. Sveriges statsminister bor i Stockholm. Han flyttar inte för att fullgöra ett uppdrag som statsminister i Torp. Han och hans hustru har heltidsarbete i Stockholm.

De kan inte åberopa huvudregeln i folkbokföringslagen för att folkbokföras på Torp: ”En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila”.
Göran och Anitra byter inte bostad. De skaffar ett ”fritidsjordbruk”. De fortsätter att bo i Görans tjänstebostad. Huvudregeln och undantagsregeln i folkbokföringslagen visar att de skall vara
folkbokförda i Sagerska palatset.

Annons
Annons
Annons