Statsministern tolkar lagen fel

Det extra val som statsministern har förutskickat är olämpligt. Endast i yttersta nödfall bör ett extra val utlysas, och rege­ringen bör således inte fatta beslutet. Men i annat annat fall bör det bli föremål för en prövning i konstitutionsutskottet innan det verkställs, skriver forskaren Björn Hasselgren, KTH.

Under strecket
Publicerad
Det är svårt att befria sig från intrycket att statsministern både tillträtt sitt ämbete och utövat detta 
på ett sätt som inte står i överensstämmelse med andan i regeringsformen, skriver Björn Hasselgren.

Det är svårt att befria sig från intrycket att statsministern både tillträtt sitt ämbete och utövat detta på ett sätt som inte står i överensstämmelse med andan i regeringsformen, skriver Björn Hasselgren.

Foto: MAJA SUSLIN/TT
Annons

Statsministern har meddelat att rege­ringen avser att besluta om att utlysa extra val i enlighet med bestämmelserna i rege­rings­formens 3 kapitel 11 §. Detta vid sitt sammanträde den 29 december, då tre månader gått sedan den nyvalda riks­dagen samlades efter valet. Det är ett förhastat ­besked som inte bara är olämpligt utan också sanno­likt står i strid med förarbetena till bestämmelserna i vår viktigaste lag: regeringsformen. Beslu­tet bör inte fattas. Om det fattas bör det bli före­mål för en prövning av konstitutionsutskottet (KU) innan det verkställs.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons