Annons

”Statliga regler hindrar nya bostäder”

Anders Knape.
Anders Knape. Foto: Hans Alm

Regelverken för strandskydd och riksintressen är allvarliga hinder för byggandet av bostäder. Det visar en enkätstudie som SKL presenterar i dag. Regeringen måste agera, skriver Anders Knape, Sveriges kommuner och landsting.

Under strecket
Publicerad

Bostadsbristen slår mot enskilda, den hämmar tillväxt och kostar samhället miljardbelopp. Landet över arbetar kommuner aktivt för att det ska byggas fler bostäder snabbt och till rimliga kostnader. Men arbetet försvåras ofta av komplicerade regelverk.

I en ny SKL-enkät har närmare 200 kommuner lämnat sin syn på hur åtta olika statliga regelverk påverkar bostadsbyggandet. Nästan 90 procent av kommunerna svarar att strandskyddet försvårar planering och byggande av bostäder. Över 60 procent svarar att reglerna för riksintressen försvårar planeringen och byggandet. Nu måste regeringen agera.

Annons
Annons
Annons