Statlig styrning krävs för jämlik sjukvård

Sverige är ett för litet land för att rymma 21 självstyrande landsting och regioner med ansvar för sjukvården. Vi välkomnar därför socialminister Göran Hägglunds förslag om en förändring av sjukvårdens huvudmannaskap. En sådan förändring tar tid att genomföra, därför är det hög tid att börja arbetet nu, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den svenska hälso- och sjukvården hör till de främsta i världen när det gäller vårdens kvalitet och behandlingsresultat. För att klara att behålla den positionen – och för att lyckas ge befolkningen en jämlik sjukvård i alla delar av landet – måste ansvaret för sjukvården flyttas från landstingen till staten.

Internationella jämförelser visar med önskvärd tydlighet att den svenska sjukvården håller mycket hög kvalitet. Vården är också jämförelsevis jämlikt fördelad och ges efter behov. Vi har anledning att känna stolthet, både över vårdens resultat och över den generella välfärdsmodellen. Men dessa resultat har varit möjliga att nå trots – inte tack vare – vårt sätt att organisera vården i ett 20-tal landsting och regioner.

Annons
Annons
Annons