Annons

”Statlig styrning går ut över kulturen”

Cecilia Elving.
Cecilia Elving. Foto: Pressbild

Kultursamverkan skulle flytta makten närmare människorna i regionerna. I verkligheten har statens detaljstyrning ökat – medan regionerna fått ta en allt större del av notan. Det är dags för ett rejält omtag av hela den regionala kulturmodellen, skriver Cecilia Elving (L), ordförande för kulturnämnden, Region Stockholm.

Under strecket
Publicerad

En grundtanke med kultursamverkan var att regionalisera det statliga kulturstödet inom kultursektorn – men istället för att ge regionerna ökat ansvar och frihet har statens grepp om de regionala kulturplanerna blivit tydligare. När staten samtidigt backat från sitt finansieringsansvar har regionerna tvingats ta ett större ekonomiskt ansvar.

Efter en period av tydlig decentralisering sedan införandet av kultursamverkansmodellen 2011 har vi från och med förra mandatperioden sett hur Statens kulturråd återtagit en allt mer pådrivande roll i enlighet med 1974 års paradigm med uppfattningen om att ”staten vet mest”, samtidigt som Kulturdepartementet sökt en ny roll med identitetspolitiska utspel och lokala satsningar.

Annons
Annons
Annons