X
Annons
X

Statens överskott 68 miljarder 2011

Statens betalningar gav ett överskott på 68 miljarder kronor 2011, visar siffror från Riksgälden. Överskottet är en följd av den starka ekonomiska återhämtningen, som gav högre skatteinkomster, och försäljningen av aktier i exempelvis Nordea och Telia Sonera.

Under 2010 var statsbudgeten i princip i balans.

Statsskulden uppgick vid årsskiftet till 1 108 miljarder kronor, vilket motsvarar 32 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X