Annons

Statens marknadshyror urholkar systemet

Under strecket
Publicerad

Replik | Akademiska HusVi har en väl fungerande verksamhet och dränerar inte universitet och högskolor på pengar. Det är universitet och högskolor själva som genom investeringar i lokaler har satt sig i en situation med ökade lokalkostnader, skriver Akademiska Hus i ett debattsvar till oss den 18 januari. Men universitet och högskolor bestämmer inte vilken princip, som ska gälla för hyressättning.
Akademiska Hus hävdar vikten av marknadshyror. För låga hyror skulle innebära att högskolorna aldrig skulle kunna hyra av en annan hyresvärd. Akademiska Hus vill inte bidra till minskad konkurrens och valfrihet.
Detta visar, tycker vi, att Akademiska Hus håller högre hyror än vad de egentligen behöver göra. Vilket också kan konstateras genom att jämföra Akademiska Hus med kommersiella fastighetsbolag.
Högskolefastigheter är ändamålslokaler. De är byggda för och anpassade till utbildning och forskning i världsklass. Akademiska Hus har en marknadsandel på cirka 70 procent. I alla andra branscher, på "äkta marknader", skulle en sådan dominans, på gränsen till monopolliknande ställning, leda till ingripande från Konkurrensverket och kanske till med från EU.

Vi kan inte sänka våra lokalkostnader genom att flytta. Vi är följaktligen beroende av en statlig fastighetsvärd, som alltså marknadsanpassar våra hyror för att ge oss ett alternativ som i realiteten inte finns. Vidare skriver Akademiska Hus att om hyreskostnaderna för universitet och högskolor skulle sänkas, skulle även anslagen till utbildning och forskning minska i samma omfattning.
Låt oss för en stund bortse från att det är politiskt omöjligt - ja politiskt självmord i dagens kunskapssamhälle - att plädera för en sänkning av anslagen till utbildning och forskning. Påståendet är orimligt i varje fall.
Genom ett omvänt resonemang, om hyrorna höjs så ökar anslagen, inses lätt paradoxen. Staten skulle i sådana fall alltid stå som garant för att högskolorna skulle kunna betala avtalade hyror, oavsett hyresnivå.

Annons
Annons
Annons