Staten vinner alltid högsta vinsten

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

I en dom den 6 november slår EG-domstolen fast att det italienska spelmonopolet utgör en inskränkning i etableringsfriheten. Tolkningen av beslutets innebörd för det svenska spelmonopolet är omtvistad. De privata företag som vill få sin del av den svenska spelmarknaden - som förra året omsatte 36 miljarder kronor - är många. De menar att EG-domstolen nu har öppnat för en fri spelmarknad även i Sverige.

Det håller självfallet inte Bosse Ringholm med om. Finansministern framhåller det unika svenska spelmonopolet som något helt annat än det italienska. Dessutom är han inte sen att understryka att det är italienska domstolar som sist och slutligen avgör domslutets räckvidd.

Annons
Annons
Annons