Annons

Staten som familj slutar i förtryck

Publicerad

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.” I Mona Sahlins Almedalstal i år förekom detta uttryck två gånger. Först som en beskrivning av ”kungstanken i svensk vård”, sedan som den princip efter vilken ”vi” kan ”utveckla välfärden”. Uttrycket förekom även i Almedalstalet som kristdemokraternas Göran Hägglund höll och som en princip om att ”välfärden ska finansieras av oss gemensamt” och ”mest av den som tjänar mest”. Också vänsterledaren Lars Ohly använde sig av samma uttryck, då som en definition av ”solidaritet”.

Uttrycket härrör från tidiga franska socialister. Men det uppnådde berömmelse via Karl Marx, som i sin skrift
Kritik av Gothaprogrammet från 1875, upphöjde uttrycket till den princip som skulle råda under ”en högre fas av det kommunistiska samhället”. Lenin tog uttrycket som utgångspunkt för hur arbete och fördelningspolitik skulle organiseras i det sovjetiska samhället.

Annons
Annons
Annons