Staten ska inte lägga sig i bibeltolkning

Ungdomsstyrelsen stödjer arbetet med att påverka Frälsningsarméns tolkning av Bibeln med 355000 kronor. Sedan när blev det statens uppgift att korrigera hur de religiösa samfunden tolkar sina urkunder? undrar Stefan Gustavsson, teolog och generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen.

Under strecket
Publicerad
Hur bibeln tolkas är inte en statliga angelägenhet, skriver artikelförfattaren.

Hur bibeln tolkas är inte en statliga angelägenhet, skriver artikelförfattaren.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Ungdomsstyrelsen förmedlar verksamhetsbidrag och projektstöd till en rad olika ungdomsföreningar. Myndigheten har fått i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med frågor som rör det civila samhället, vilket utgår från propositionen ”En politik för det civila samhället” (2009/10:55). Där framgår det att både det civila samhället och det offentliga ”har ett långsiktigt intresse av att renodla rollerna och undvika alltför långtgående sammanblandning”. Politiken ska ”stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald verksamheter”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons