Annons
X
Annons
X

Statens smäll – miljarder i intäkter upp i rök

På sex–sju år har det mesta av statens inkomster från aktieutdelningar gått upp i rök. Problem hos flera av de största statliga bolagen ger minskad eller utebliven utdelning till skattebetalarna även i år. Jämfört med för två år sedan väntas intäkterna till statskassan från utdelningar rasa med 10 miljarder kronor.

Några av de statligt ägda bolagen som levererar mindre pengar, eller inga alls, till staten för 2016.
Några av de statligt ägda bolagen som levererar mindre pengar, eller inga alls, till staten för 2016. Foto: SvD

Ett nytt präktigt miljardminus från energijätten Vattenfall för 2016 sopar bort även årets utdelning till ägarna, de svenska skattebetalarna. Likadant ser det ut hos statens gruvbolag LKAB.

0 kronor blir det även från dansk-svenska Postnord, vars problem söder om Öresund beskrivs som så stora att näringsminister Mikael Damberg i förra veckan verkade umgås med idén att riva upp fusionen.

– De ekonomiska problemen i Danmark kan vältras över på Sverige, varnade Damberg i SvD i fredags.

Annons
X

Statens del av telejätten Telias utdelning minskar i år med 1,6 miljarder kronor. Och från numera lönsamma SAS kommer inte en enda krona eftersom staten inte äger några preferensaktier i SAS, det enda aktieslag hos flygbolaget som berättigar till utdelning.

Även Apoteket, normalt en stabil vinstmaskin, föreslår minskad utdelning till 300 miljoner kronor från 1,1 miljarder ett år tidigare.

SvD Näringsliv har gått igenom statens största företagsinnehav som lämnat bokslutskommunikéer för 2016. I flera fall föreslås minskade utdelningar jämfört med i fjol, som redan det var ett jämförelsevis svagt år.

I finansutskottets betänkande till budgetproposition för 2017 beräknas inkomsterna från aktieutdelningar ge 11 miljarder kronor till statskassan i år.

Även Ekonomistyrningsverket gör prognoser för, bland mycket annat, statens inkomster från utdelningar. För 2017 spår verket 9 miljarder kronor, alltså 2 miljarder under regeringens egen prognos.

– Vi gör egna prognoser. Vår roll är att ge en sorts ”second opinion” till regeringen, säger Michael Lemdal, utredare på Ekonomistyrningsverket, ESV.

Verket tror att utdelningarna till staten i år sjunker till 9,2 miljarder kronor, från 12,5 i miljarder kronor 2016. Året dessförinnan, 2015, ramlade hela 19,5 miljarder kronor in i statskassan den vägen. Och går man tillbaka till 2011 så fick staten in nästan 27 miljarder kronor från sin aktieportfölj, enligt ESV:s femårsöversikt.

Jämfört med i årets prognos så har därmed statens aktieutdelningar minskat med närmare 70 procent på sju år.

Av statens totala budget utgör utdelningar förvisso närmast växelpengar. I år beräknas intäkter på totalt 980 miljarder kronor till statskassan.

Men på marginalen kan de statliga bolagsinnehaven ändå få betydelse. Budgetåret 2017 förväntas ge ett mediokert överskott på 7,4 miljarder kronor vilket ”bidrar till att statsskulden minskar”, som regeringen skrev när budgeten presenterades.

Ett extremt uselt år för de statliga innehaven kan alltså potentiellt sett radera ut hela eller stora delar av överskottet.

Michael Lemdals bedömning är att 2015 var ett normalbra år.

– 2015 hade du många extraordinära utdelningar på hösten, totalt 8,3 miljarder kronor. Det var bland annat Akademiska Hus, SJ och något till, säger han.

Han konstaterar också att Vattenfalls fleråriga problem märkts särskilt i statens kassakista.

– Om man tittar ännu längre tillbaka, 2013–14, så såg det ju ännu bättre ut. Det som hänt är framför allt att Vattenfall inte lämnat någon utdelning på några år, de brukade lämna runt 5 miljarder. Det har fått effekt på totalsiffran, säger Lemdal.

Flera mindre bolag knaprar också på intäkterna. Flygplatsbolaget Swedavia delade ut 232 miljoner kronor förra året. I år föreslås 143 miljoner, trots att bolaget i oktober rapporterade att ”stark tillväxt pekar mot rekord”. Även Svensk Exportkredit föreslår en sänkning, 234 miljoner kronor jämfört med 356 miljoner i fjol.

Men allt går inte åt fel håll för statens portfölj. Statliga SBAB vill dela ut 628 miljoner kronor jämfört med noll i fjol. Från exempelvis Bilprovningen väntas 67 miljoner kronor, upp från 56 miljoner för ett år sedan.

Och inget tyder på att Svenska Spel, en av statens mest stabila utdelare över tid, minskar avkastningen till ägaren. Den statliga spelbjässen hivar normalt in knappt 5 miljarder kronor per år till statskassan.

Någon fullständig beräkning av utdelningarna från statens innehav går inte att göra eftersom alla bolag inte lämnat siffror ännu. I onsdags rapporterade bland andra SJ resultatet för 2016. Vinsten förbättras med 38 procent till 650 miljoner och SJ kan förmodas dela ut mer än fjolårets 188 miljoner kronor till staten.

Statens utdelningar under sju år

Så har svenska statens intäkter i form av aktieutdelningar från några av dess största innehav förändrats sedan 2011 (siffror i miljoner kronor). Totalsiffran innefattar fler bolag än de som visas i listan.

Bolag i urval 2011 2017 (prognos)
Akademiska Hus 1 207 1 685
Apoteket 5 400 300
LKAB 5 000 0
Postnord 607 0
Sveaskog 756 855
Jernhusen 100 190
Telia 4 604 3 200
Vattenfall 6 500 0
TOTALT 26 926 9 208
Källa: ESV, bolagens enskilda bokslut
Annons

Några av de statligt ägda bolagen som levererar mindre pengar, eller inga alls, till staten för 2016.

Foto: SvD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X