Annons
X
Annons
X

Staten måste ta större ansvar för skolan

SLUTREPLIK | SKOLAN

I valet 2014 ska skillnaderna vara tydliga mellan ett samlat alliansalternativ för svensk kunskapsskola mot ett oklart rödgrönt alternativ.
Tomas Tobé

Alliansen har återupprättat kunskapslinjen i svensk skola och förberedde sig tillsammans för detta redan när Baylan som skolminister passivt tittade på. Nya moderaterna fortsätter att utveckla sin skolpolitik för höjda kunskapsresultaten och en likvärdig skola.

Baylan verkar inte har förstått poängen med de förslag vi presenterar, nämligen att staten måste ta sin del av ansvaret för svensk skola (
Brännpunkt 19/10). Kanske beror det på att varken han själv eller de socialdemokratiska skolministrar som i totalt 12 års tid satt vid makten inte insåg detta behov. Det blev ingen ny skollag, ingen skarp skolinspektion, inga nationella prov i läsförståelse i trean, inga tidigare betyg, ingen speciallärarutbildning. Satsningar på kvalificerad fortbildning för lärare och rektorer lyste med sin frånvaro.

Annons
X

Baylan ger också en bild av att skolans problem startade när alliansregeringen tillträdde. Fakta är att skolresultaten under Socialdemokraternas tid vid makten sjönk drastiskt och likvärdigheten minskade. Eleverna i åttondeklass kunde år 2003 mindre matematik än vad eleverna i sjundeklass kunde år 1995. I naturvetenskap hade eleverna i åttonde klass inte lärt sig mer än vad eleverna i sjundeklass kunde åtta år dessförinnan. Läsförståelsen var sämre än 1992 och spridningen i resultat hade ökat. Forskarna som utvärderat elevernas prestationer i svenska i Skolverkets nationella utvärdering 2003 ifrågasatte vilka konsekvenser de försämrade resultaten skulle få, inte minst ur ett medborgarperspektiv. Skolverket uttryckte oro för att lärandet i svenska tappat fokus och att undervisningen blivit för ytlig.

I valet 2014 ska skillnaderna vara tydliga mellan ett samlat alliansalternativ för svensk kunskapsskola mot ett oklart rödgrönt alternativ.

Under helgens arbetsstämma har Nya moderaterna fattat beslut som innebär att vi vill fortsätta att bidra inom alliansen för att kunskapslinjen ska gälla i svensk skola. Socialdemokraterna kan inte ge samma besked eftersom de saknar ett regeringsalternativ. Det märks särskilt tydligt när Baylan avstår från att överhuvudtaget nämna vårt förslag om tidigare betyg. Han vet nämligen att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är motståndare till tidigare kunskapsuppföljning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I höstens budget presenterar alliansen gemensamt satsningar på fler karriärtjänster, mer undervisningstid och andra viktiga insatser. Alla elever ska ges möjlighet till en bra skolgång och svensk skola ska bli världsledande.

  TOMAS TOBÉ (M)

  talesperson för M i utbildningsfrågor

  Mer debatt om skolan:

  Läs även

  Föräldrar kan ringa mitt under lektionen svd.se Läsardebatt om raset i Pisa-undersökningen svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X