Annons

Staten måste ta större ansvar för flyktingbarnen

Staten måste ta ett betydligt större ansvar när det gäller att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vi föreslår här en mer rimlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun, skriver socialchefer i Jönköpings län.

Publicerad

Antalet asylsökande ensamkommande barn har fördubblats under de senaste två åren och kommunernas svårigheter att klara mottagandet blir allt större. Resultatet av den ändrade lagstiftningen 2014, är att barn anvisas till kommuner långt över gällande avtal vilket resulterat i överbeläggningar och köp av dyra HVB-platser. Vidare tillämpas ett regelverk där ett barns anknytning till viss kommun medför att anvisning sker oavsett om kommunen har förutsättningar att ta emot eller inte. De anknytningsprinciper som används är ofta så långsökta att de aldrig skulle kunna tillämpas på svenska barn. Att avlägsna släktingar eller bara personer från samma ort bor i en kommun kan medföra att barnet anses ha tillräcklig anknytning till kommunen för att ett icke överklagningsbart anvisningsbeslut skall utfärdas. Det är dags för ett omtag där staten ser kommunernas problem och börjar hjälpa till i mottagandet.

Den grundläggande problematiken ligger i hur ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna utformats. För övriga flyktingar, vuxna och familjer, har funnits en tydlig uppdelning mellan stat och kommun. Staten har haft ansvar för flyktingarnas boende och uppehälle under asylprocessen, och kommunerna har tagit över när personerna fått permanent uppehållstillstånd . Kommunernas uppdrag har varit tydligare, och kommunernas åtagande har i någon mån kunnat regleras i överenskommelser med Migrationsverket.

Annons
Annons
Annons
Annons