Annons

”Staten måste ta samlat grepp om bredband”

Statens splittrade ägande av viktig infrastruktur gör det svårare att uppnå målet att hela Sverige ska leva. Dessutom är det ett onödigt risktagande med tanke på det säkerhetspolitiska läget, skriver Britta Lejon, Fackförbundet ST, i en replik om Teracom.

Under strecket
Publicerad

Britta Lejon

Foto: Kristofer SamuelssonBild 1 av 2

Kaknästornet i Stockholm är centrum för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige.

Foto: Andreas H NilssonBild 2 av 2

I en artikel den 7 mars framför Gunnar Bergvall och Christer Hederström att det statliga bolaget Teracom bör avvecklas och att den samhällsviktiga radio- och tv-infrastrukturen bör överföras till ett affärsdrivande verk. Vi inom Fackförbundet ST delar Bergvalls och Hederströms åsikt att det samhällsuppdrag som Teracom har fått att äga, driva och förvalta viktig infrastruktur bör ske i myndighetsform. Utöver det noterar vi att artikeln innehåller flera faktafel om hur Teracom är uppbyggt och fungerar. Teracom är i dag mer redo att avbolagiseras sedan försäljningen av Boxer och dess betal-tv-tjänster har slutförts. Att avbolagisera Teracom räcker dock inte för att skapa goda förutsättningar för att hantera både behovet av goda bredbandsuppkopplingar och de växande utmaningarna vad gäller vår nationella beredskap och säkerhet.

I dag äger och driver staten bredbandsinfrastruktur som används för dataöverföring och annan kommunikation inom flera myndigheter och bolag. Sådan infrastruktur finns också inom det delstatliga Telia. Detta fragmentiserade ägande och ansvarstagande av viktig infrastruktur gör det svårare att uppnå målet att hela Sverige ska leva vilket också Landsbygdskommittén nyligen konstaterade i sitt slutbetänkande. Dessutom så är ett splittrat ägande av vital infrastruktur ett onödigt risktagande med tanke på det säkerhetspolitiska läget.

Annons
Annons
Annons