Annons

Staten måste ta grepp om skolan

En central orsak till skolans misslyckande ligger i de kraftigt skilda ekonomiska förutsättningarna i olika kommuner. Finansieringen av skolan måste därför hanteras på nationell nivå, skriver representanter för flera LO-förbund samt Lärarnas riksförbund.

Under strecket
Publicerad

Den enskilt största utmaningen för den svenska skolan är att se till att alla elever får likvärdiga möjligheter att nå goda kunskapsresultat. Men för att alla elever – oavsett bakgrund, föräldrars utbildningsnivå eller var i landet man bor – ska kunna få likvärdiga chanser, måste skolan bli bättre på att leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Om Socialdemokraterna menar allvar med att Sverige ska ha en likvärdig och kompensatorisk skola är det hög tid man på S-kongressen tydligt stävar mot att skapa förutsättningar för att så ska ske.

Låt oss tala klarspråk: Den svenska skolan slår ut elever. Den största utslagningen sker efter grundskolans nionde år, då ungefär var tionde svensk grundskoleelev får beskedet att de inte är behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram.

Annons
Annons
Annons